SFZ-137

  • Description
  • Producer
    China
  • Price
    Please Contact
  • Quantity
Description

Dụng cụ bóc vỏ cáp SFZ-137 bóc vỏ cáp bên ngoài của cáp đồng trục QR540, để thi công chính xác và gọn gàng

SFZ-137SFZ-137-1

(hình sản phẩm Tool bóc vỏ cáp  SFZ-137)

Data Sheet

Tool

Core
Depth
(Inches)

Center Conductor
Stop Length
(Inches)

Jacket
Strip Back
(Inches)

SFZ-137

1 1/4
1.250

1
1.000

1/2
0.500

Application

- SCT-540QR bóc được các loại cáp đồng trục QR540 từ  0.320 inch đến 1.125inch.

- SCT-540QR bóc vỏ cáp QR540 có dây treo và không dây treo.

- SCT-540QR bóc vỏ cáp QR540 ngầm.

Customer comment

Related Product

Product News

No relevant news