SCT-540QR

  • Description
  • Producer
    CABLEPREP - USA
  • Price
    Please Contact
  • Quantity
Description

Dụng cụ bóc vỏ cáp SCT-540QR bóc vỏ cáp bên ngoài của cáp đồng trục QR540, để thi công chính xác và gọn gàng.

Tool_lam_cap_sct-540qr____1tool_lam_cap_SCT-540QR_1

(hình ảnh Tool làm cáp SCT-540QR)

Data Sheet

Specifications

SCT-QR tools are black anodized aluminum.

 

Order Number Weight
(Ounces)
Weight
(Grams)
SCT-7MMQR 15.4 435.4
SCT-F320QR 15.4 435.4
SCT-500QR 22.1 626
SCT-540QR 22.1 626
SCT-715QR 23 653.2
SCT-860QR 23 653.2
SCT-1125QR 31.4 889
RSCT-7MMQR 23.7 671.3
RSCT-F320QR 9.6 272.2
RSCT-500QR 30.4 861.8
RSCT-540QR 30.4 861.8
RSCT-715QR 31.4 889
RSCT-860QR 31.4 889
RSCT-1125QR 39.7 1124.9
SC-7MMQR 15.4 435.4
SC-F320QR 15.4 435.4
SC-500QR 22.1 626
SC-540QR 22.1 626
SC-715QR 23 653.2
SC-860QR 23 653.2
SC-1125QR 31.4 889

 

FINAL TRIM DIMENSION CROSS-REFERENCE TABLE

 

SCT/RSCT Tool Core
Depth
(Inches)
Center Conductor
Stop Length
(Inches)
Jacket
Strip Back
(Inches)
(R)SCT-7MMQR 1 1/4
1.250
1
1.000
1/2
0.500
(R)SCT-F320QR 9/16
0.5625
7/16
0.4375
3/8
0.375
(R)SCT-500QR 1 1/4
1.250
1
1.000
1/2
0.500
(R)SCT-540QR 1 1/4
1.250
1
1.000
1/2
0.500
(R)SCT-715QR 1 1/4
1.250
1
1.000
1/2
0.500
(R)SCT-860QR 1 1/4
1.250
1 1/16
1.0625
5/8
0.625
(R)SCT-1125QR 1 1/4
1.250
1 1/4
1.250
5/8
0.625
Application

SCT-540QR bóc được các loại cáp đồng trục QR540 từ  0.320 inch đến 1.125inch.

SCT-540QR bóc vỏ cáp QR540 có dây treo và không dây treo.

- SCT-540QR bóc vỏ cáp QR540 ngầm.

 

 

Customer comment

Related Product

Product News

No relevant news