Dụng cụ tách dây treo cáp QR540 Model:MRT-QR540

  • Mô tả
  • Nhà sản xuất
    CablePrep-USA
  • Giá
    Vui lòng liên hệ
  • Số lượng
Mô tả Sản phẩm

Dụng cụ tách dây treo cáp QR540 Model:MRT-QR540, tách dây treo trên vỏ cáp  QR540 và làm đẹp vỏ PE sau khi tách dây cáp cứng. Dụng cụ tách dây treo cáp QR540 từ đầu sợi cáp, và công cụ cắt  loại bỏ các messenger ở giữa của một cuộc chạy cáp. Sử dụng được trên cáp loại cáp QR540 . Dụng cụ tách dây treo cáp QR540 Model:MRT-QR540 tách được các dây treo trên bất kỳ kích cỡ bất kỳ PIII, T10, TX10 hoặc cáp MC2 và .320 "từ 1.125" cáp CommScope® Reach®. Dụng cụ tách dây treo cáp QR540 : MRT-QR540 còn được sử dụng trên các .540 ", .715" và .860 "QR.

Hình ảnh thực tế:

Dụng cụ tách dây treo cáp QR540 Model:MRT-QR540Dụng cụ tách dây treo cáp QR540 Model:MRT-QR540

Thông số kỹ thuật
Model Trọng lượng  Trọng lượng 
MRT-7MMQR 14,1 399,2
MRT-500QR 10.9 308,4
MRT-540QR 10.6 299,4
MRT-715QR 9,9 281,2
MRT-860QR 12,5 353,8
MRT-1125QR 17,9 508
MRT-1SFA 12,5 353,8
WPT-540QR 12,8 362,9
WPT-715QR 12.2 344,7
WPT-860QR 12,5 353,8
WST-UNV 9 254
MRT-RB 1 27,2
Ứng dụng
Dụng cụ tách dây treo cáp QR540, Model:MRT-QR540 tách dây treo với  bất kỳ kích cỡ bất kỳ PIII, T10, TX10 hoặc cáp MC2 và .320 " và từ 1.125" cáp CommScope® Reach®. Dụng cụ tách dây treo cáp MRT-QR540 tách được các loại cáp trên  540 ", .715" và .860 "QR.
Ý kiến khách hàng

Tin Tức Sản phẩm

Không có tin tức phù hợp