TỦ ĐIỆN KẾ 1 PHA / 3 PHA

  • Description
    300W 500H 200D
  • Producer
    SIMBA
  • Price
    Please Contact
  • Quantity
Description

TỦ ĐIỆN KẾ 1 PHA / 3 PHA

LÀM BẰNG COMPOSIT, DÙNG CHO OUTDOOR.

KÍCH THƯỚC : 300W 500H 200D (THEO GIA CÔNG THEO YÊU CẦU)

- Ép nóng SMC, cấp chống cháy FH1.- Mặt trước có khoét lỗ kiếng để xem chỉ số điện kế- bên trong có tắm phíp để lắp điện kế

- Mặt sau có 2 cái bass để treo tủ lên trụ. (theo tiêu chuẩn của điện lực)

Data Sheet
Application
Customer comment

Product News

No relevant news