Tin về mạng quang

Các Thao Tác Thực Hiện Lắp Đặt Và Đấu Nối Truyền Hình Cáp
25/10/2017

Các Thao Tác Thực Hiện Lắp Đặt Và Đấu Nối Truyền Hình Cáp

 

Trước tiên: cần chuẩn bị đầy đủ các công cụ dụng cụ cần thiết như: dao cắt cáp, dao tuốt sợi cáp, kìm ném, kìm bóp, các loại đầu nối và dây cáp…

Lưu ý: Tùy theo điều kiện tại nhà hoặc khách hàng có các yêu cầu riêng khi lắp đặt và đấu nối có thể phát sinh thêm các thiết bị vật tư khác.

...