Tags: Board Nguồn Amply Trunk và Line 870MHz VN3860-24 2.0A-870 / VN3860-24 1.8A-870