Tags: Board Nguồn Amply Trunk và Line 1000MHz VN3860-24 2.0A-1G / VN3660-24 1.8A-1G