PAD SXP DÙNG CHO NODE QUANG ACI VÀ HARMONIC

 • Description
  ATT-0/2/4/6/8/10
 • Producer
  SIMBA
 • Price
  Please Contact
 • Quantity
Description

PAD SXP DÙNG CHO NODE QUANG ACI VÀ HARMONIC

Đặc điểm:

 • Chân cắm (PIN) làm bằng đồng mạ vàng
 • Đường kính chân cắm khoảng 0.5mm
 • Sử dụng cho node quang ACI và Harmonic của SCTV
 • Trị giá suy hao được in trên vỏ nhựa
 • Sử dụng vỏ nhựa chất lượng cao

ATT

 • ATT-0 : PAD căn chỉnh tín hiệu 0dB
 • ATT-2 : PAD căn chỉnh tín hiệu 2dB
 • ATT-4 : PAD căn chỉnh tín hiệu 4dB
 • ATT-6 : PAD căn chỉnh tín hiệu 6dB
 • ATT-8 : PAD căn chỉnh tín hiệu 8dB
 • ATT-10 : PAD căn chỉnh tín hiệu 10dB

 

Data Sheet

PAD SXP DÙNG CHO NODE QUANG ACI VÀ HARMONIC

Chỉ tiêu kỹ thuật ĐVT Giá trị
Trị giá suy hao dB 0/2/4/6/8/10
Dải tần RF Mhz 5-1000
Dung sai trị gi| suy hao dB ±0.5
Suy hao phản xạ (Min.) dB 16
Trở kh|ng Ω 75
Application

PAD SXP DÙNG CHO NODE QUANG ACI VÀ HARMONIC

 

Customer comment

Product News

No relevant news