Dụng cụ tách dây treo cáp MRT-QR540

  • Description
  • Producer
    CablePrep-USA
  • Price
    Please Contact
  • Quantity
Description

Dụng cụ tách dây treo cáp QR540 : MRT-QR540 tách dây treo trên vỏ cáp  QR540 và làm đẹp vỏ PE sau khi tách dây cáp cứng. Dụng cụ tách dây treo cáp QR540 : MRT-QR540 từ đầu sợi cáp, và công cụ cắt  loại bỏ các messenger ở giữa của một cuộc chạy cáp. Sử dụng được trên cáp loại cáp QR540 . Dụng cụ tách dây treo cáp QR540 : MRT-QR540 tách được các dây treo trên bất kỳ kích cỡ bất kỳ PIII, T10, TX10 hoặc cáp MC2 và .320 "từ 1.125" cáp CommScope® Reach®. Dụng cụ tách dây treo cáp QR540 : MRT-QR540 còn được sử dụng trên các .540 ", .715" và .860 "QR.

Hình ảnh thực tế:

DYng_cY_tach_day_treo_cap_MRT-QR540_2DYng_cY_tach_day_treo_cap_MRT-QR540_new_pts

Data Sheet
Số đơn đặt hàng Trọng lượng 
(Ounces)
Trọng lượng 
(gram)
MRT-7MMQR 14,1 399,2
MRT-500QR 10.9 308,4
MRT-540QR 10.6 299,4
MRT-715QR 9,9 281,2
MRT-860QR 12,5 353,8
MRT-1125QR 17,9 508
MRT-1SFA 12,5 353,8
WPT-540QR 12,8 362,9
WPT-715QR 12.2 344,7
WPT-860QR 12,5 353,8
WST-UNV 9 254
MRT-RB 1 27,2
Application
Dụng cụ tách dây treo cáp MRT-QR540 tách dây treo với  bất kỳ kích cỡ bất kỳ PIII, T10, TX10 hoặc cáp MC2 và .320 " và từ 1.125" cáp CommScope® Reach®. Dụng cụ tách dây treo cáp MRT-QR540 tách được các loại cáp trên  540 ", .715" và .860 "QR.
Customer comment

Product News

No relevant news