DS2400Q

  • Description
    QAM Analysis
  • Producer
    Deviser-China
  • Price
    Please Contact
  • Quantity
Description

DS2400Q là máy đo sử dụng chủ yếu cho  xây dựng mạng lưới và dự án bảo trì truyền hình cáp  hỗ trợ QAM và tín hiệu analog .

DS2400Q có  giao diện thân thiện và hoạt động đơn giản  làm việc và giải quyết các vấn đề nhanh hơn rất nhiều.

Hình ảnh thực tế DS24000Q :

MAY_YO_TIN_HIYU_CAP_YYNG_TRYC_RF_MODEL_DS2400Q_4MAY_YO_TIN_HIYU_CAP_YYNG_TRYC_RF_MODEL_DS2400Q_5

Data Sheet
Frequency
Frequency Range  5 MHz to 1000 MHz
Frequency Accuracy  ± 50 ppm (@ 20°C ±5°C)
Frequency Resolution  10kHz
Channel Type
Analog TV  NTSC
Digital TV  QAM 16/32/64/128/256 with constellation diagram plus QPSK and COFDM
FM Radio  Single frequency
Digital Channel
Demodulation type  Standard ITU-T J.83 Annex A/B/C
Support  QAM  16/32/64/128/256
Symbol rate  1 MS/sec to 7 MS/sec
Bandwidth  280 kHz to 10 MHz
MER (Modulation Error Ratio)  39 dB (QAM)
Accuracy  ±2.0 dB
BER (Bit Error Rate)  1E-3 to 1E-8 before and after R-S decoding (QAM)
Power measurement type  QAM, QPSK and COFDM
Digital Channel Average Power
Level range  -30 dBmV to +60 dBmV
Constellation
Accuracy  ±2.0 dB from 10°C to 30°C and ±3.0 dB from -10°C to 40°C
Resolution  0.1 dB
Display mode  QAM 64 and QAM 256 with zoom in and zoom out capability
Analog Level Measurement
Range  -35 dBmV to +60 dBmV
Accuracy  ±1.5 dB
Resolution  0.1 dB
Input impedance  75Ω (“F” type connector)
HUM Modulation
Range  2% to 5%
Channel Scan  
Number of Channels  160 channels max
Scanning Speed  5 channels per second
Scale  1, 2, 5, 10 dB/div
Zoom  1X, 2X, 3X, 4X, 5X five levels of magnification or full channel scan
Frequency Spectrum
Bandwidth  2.5MHz, 6.25 MHz, 12.5 MHz, 25 MHz, 62.5 MHz and full span
Scale  1 dB, 2 dB, 5 dB and 10 dB/div
Tilt Measurement
Number of Frequencies  maximum 12 with 0.1 dB of resolution
Limit Test Parameters
Minimum/Maximum Video Level  0 dBmV to + 30 dBmV
Minimum/Maximum Δ V/A  10 dB to 20 dB
Minimum/Maximum Power Level  10 dBmV to +30 dBmV
Minimum MER  33 dB (varies with modulations and systems)
Max PRE/POST BER  1.0 E-9
General Specification
Number of programs  Maximum 7 test parameters(Auto-Test)
Line Voltage Measurement Range  0 V to 100 V (AC/DC) with accuracy of ±2 V
Storage Memory  512K byte
Battery  11.1V 1.6AH Lithium battery (5 hours of operation)
Charger  AC 100V to 240V 50-60Hz; charge time approximately 3 hours
Adaptor  RS 232C (With Serial to USB data cable included)
Dimensions 218mm × 95mm × 49mm
Weight 700g
Application
DS2400Q là loại đồng hồ đo cơ bản o,dùng để đo tín hiệu analog chỉ số chẳng hạn như HUM, điều chế Chiều Sâu, MER, BER
Customer comment

Product News

No relevant news